Logo

Logotip je osnova za Vaše poslovanje. Možete ga upotrebiti za kompletnu prezentaciju u štampi i na internetu.

Dizajn logotipa i uključivanje u sistem vizuelnog identiteta jedan je od najtežih i najvažnijih oblasti grafičkog dizajna.

Logotipi

Vizit karta

Vizit karte daju sliku Vas i Vaše kompanije. Ukoliko je vizit karta lošeg dizajna i materijala, ostavićete utisak nedovoljno zainteresovanog poslovnog čoveka.

Vizit karta obično uključuje ime, kompaniju, kontakt informacije kao što su adrese ulice, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, web sajt a mogu biti i adrese profila na društvenim mrežama.

Vizit karte

Vizuelni identitet

Vizuelni identitet predstavlja identitet vašeg poslovanja koji će biti prisutan na svim dokumentima, sajtovima, proizvodima, društvenim mrežama, Všoj prodavnici.

To je osnovno sredstvo prepoznavanja vašeg brenda i prvi element koji vas izdvaja od konkurencije i ostalih faktora na tržištu.

Vizuelni identitet

Za više informacija možete nas kontaktirati putem e-maila.

2020 © Sva prava zadržana.